Kontakt

Kontaktné údaje

Organic Care s. r. o. so sídlom Čierne 1087, 023 13,
IČO: 53248856 – Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75425/L
Telefón: +421(0)905 909 833
Email: admin@swedish-nutra.sk

Bankové spojenie: SK43 1100 0000 0029 4409 1156